Over Hyperemesis Gravidarum: een extreme zwangerschapsziekte

Hyperemises Gravidarum (HG) is een zwangerschapsziekte die naar schatting voorkomt bij ongeveer 2000 tot 4000 vrouwen in Nederland per jaar. De ziekte leidt tot extreme misselijkheid en/of overgeven en uitputting gedurende de zwangerschap en wordt vaak verward met ‘gewone’ zwangerschapsmisselijkheid. Niet helemaal onterecht, omdat de scheidslijn  tussen HG en zwangerschapsmisselijkheid in het beginstadium soms nauwelijks zichtbaar is. De meeste vrouwen die extreem misselijk worden tijdens hun zwangerschap, hebben nog nooit van Hyperemises Gravidarum gehoord. Als gevolg blijven vrouwen soms te lang doorlopen met hun extreme klachten, omdat ze denken dat misselijkheid nou eenmaal bij een zwangerschap hoort. 

Hyperemises Gravidarum kan leiden tot extreem veel braken (soms wel tot 40 keer per dag), uitdroging en gewichtsverlies. Als gevolg komen sommige vrouwen met Hyperemesis Gravidarum (meerdere malen) terecht in het ziekenhuis. Daarnaast bestaat er een droge variant van HG, waarbij vrouwen extreem misselijk zijn, maar niet continu braken.

In het ergste geval kan Hyperemises Gravidarum een fatale afloop hebben, ofwel voor de moeder, ofwel voor het kindje vanwege de zieke staat van de moeder. Onderzoeksresultaten laten zien dat vrouwen met Hyperemises Gravidarum na hun zwangerschap onder andere een verhoogd risico hebben op een postnatale depressie. Daarnaast geven vele vrouwen aan nog jaren te kampen met de gevolgen van de totale uitputtingsslag gedurende hun zwangerschap.

Meer informatie, onderzoeksresultaten rondom HG en (meer) ervaringsverhalen zijn te vinden op www.zehg.nl (Nederlands) & www.helpher.org (Engels). Daarnaast geeft de 'Informele informatieavond' veelzijdige informatie, uitgelegd op een laagdrempelige manier.